Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
Piotr Urbaniak

UWAGA ZMIANA ADRESU:
ul. Mosiężna 10/2
53-441 Wrocław

tel.:71 360 59 41

mail: biuro@komornikfabryczna.pl

NR KONTA: 36 1020 5226 0000 6202 0476 9016

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa, czwartek - 8:00-16:00
Wtorek - 8:00-17:00
Piątek - 8:00-15:00

Komornik przyjmuje interesantów
w każdy wtorek od 12:00 do 16:00.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.wroclaw.017@komornik.pl