Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
Kancelaria Komornicza nr XXIV we Wrocławiu

Piotr Urbaniak

ul. Mosiężna 10/2
53-441 Wrocław
tel. 71 360 59 41
Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy.
PKO Bank Polski SA 36 1020 5226 0000 6202 0476 9016

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dłużnika oraz sygnaturę egzekucyjną oznaczoną Km

Godziny urzędowania kancelarii
Poniedziałek

8.00-16.00

Wtorek

8.00-17.00

Środa

8.00-16.00

Czwartek

8.00-16.00

Piątek

8.00-15.00

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 12:00 do 16:00