Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Kancelaria Komornicza nr XXIV we Wrocławiu
ul. Mosiężna 10/2, 53-441 Wrocław
biuro@komornikfabryczna.pl
tel. 71 360 59 41

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dłużnika oraz sygnaturę Km.

PKO Bank Polski SA 36 1020 5226 0000 6202 0476 9016